Stichting

Bestuur

Bestuursleden:
Jonkheer R.J.M. de Beaufort
Jonkheer ir. W.H.J. de Beaufort
Jonkheer ir. A.J. de Beaufort
Mevr. mr. F. Belhirch

Gevolmachtigd bestuurder:
Jonkheer mr. L.H.K.C. van Asch van Wijck

Commissaris:
Mr. M.W. Zier, afgevaardigde namens het Luthers Diakonessenhuis Fonds
De bestuursleden en de commissaris vormen het beleidsbepalende orgaan, het gevolmachtigd bestuurder fungeert als directie.

Beloningsbeleid:
Conform het in de statuten verwoordde beloningsbeleid ontvangen de bestuursleden vacatiegeld per bezochte vergadering of bijeenkomst. Het gevolmachtigd bestuurder ontvangt jaarlijks een beloning conform een in de statuten aangegeven berekeningsmethode. Het Luthers Diakonessenhuis Fonds ontvangt jaarlijks een legaat.

RSIN / Fiscaal nummer: 4894662