Stichting

Bestuur

Bestuursleden:
Drs. P.H. Erdman
Jonkheer mr. L.H.K.C. van Asch van Wijck
Mevr. mr. F. Belhirch

Dagelijks bestuurder:
Jonkheer mr. L.H.K.C. van Asch van Wijck

Commissaris:
Mr. M.W. Zier, afgevaardigde namens het Luthers Diakonessenhuis Fonds
De bestuursleden en de commissaris vormen het beleidsbepalende orgaan, de gevolmachtigd bestuurder fungeert als directie.

Beloningsbeleid:
Conform het in de statuten verwoordde beloningsbeleid ontvangen de bestuursleden vacatiegeld per bezochte vergadering of bijeenkomst. De gevolmachtigd bestuurder ontvangt jaarlijks een vergoeding conform een vastgestelde procedure en op basis van een besluit van het bestuur. Het Luthers Diakonessenhuis Fonds ontvangt jaarlijks een legaat.

RSIN / Fiscaal nummer: 4894662